Projecten met scholen

De Gekke Professor: Basisschool Het Klaverblad (Gent, 2017)

Voor een derdegraadsklas lager onderwijs ontwierpen we dit spel om de dynamieken in de klas te kunnen observeren. De leerkracht was verbaasd dat we op minder dan een uur tijd alle dynamieken in haar klas konden benoemen. Ook voor elke leerling konden we een inschatting maken op vlak van 21st century skills (creativiteit, communicatie, kritisch denken, samenwerking).

Spelen, ontwerpen, prototypen, uitbaten: Jan Frans Willemsschool (Boechout, 2018)

In de Jan Frans Willemsschool te Boechout gingen we gedurende een maand aan de slag met de leerlingen van het 5 leerjaar. Het doel was een escape room bouwen die ze op hun schoolfeest zouden kunnen uitbaten. Via dit traject werkten ze aan communicatie, samenwerken, kritisch denken, creativiteit, leiderschap, projectmanagement, ondernemerschap en creative confidence.

De leerlingen zelf vonden het een fijne manier van onderwijs: vrij mogen rondlopen in de klas, zelf bedenken hoe je het gaat oplossen, hoe vertaal je ‘klassieke’ lesinhoud naar spelelementen: elektriciteit, fysica, rekenpuzzels, woordpuzzels, middelpuntvliedende kracht, logisch nadenken, taal …

Ze vonden het boeiend om van leeftijdsgenoten feedback te krijgen. Ook werkten sommigen voor de eerste keer samen met andere leerlingen dan gewoonlijk. Een van de leerlingen noemde het maken van de escape room ‘knutsel-leren’.

De leerkracht vond het fijn om een nieuwe invalshoek te leren kennen. De leerkracht vond het ook boeiend hoeveel groepsdynamica en persoonlijke kenmerken van leerlingen we observeerden tijdens het proces. Hij bouwde afgelopen schooljaar opnieuw met zijn klas aan een escape room.

Gazet van Antwerpen: Leerlingen bouwen vier escape rooms: “Scholen moeten inzetten op 21st century skills”

Artikel Het Laatste Nieuws: Klassen worden escape room bij opening nieuwe school

De Ice Crime: Teambuilding in de klas voor jongeren met een autisme spectrum stoornis (Gent, 2019)

Voor een 1ste middelbaar voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (Gent) ontwikkelden we een escape room op maat, met als doel de samenwerking binnen de klas te vergroten. Een mama stuurde ons nadien volgende mail:

“Beste mensen van #ANTcollectief,

Ik wil jullie heel hard bedanken voor de prachtige boost in zelfvertrouwen die jullie m’n zoon hebben gegeven. Jullie kwamen met een escape game naar de klas van m’n zoon die sinds dit jaar in het buitengewoon onderwijs zit. Hij heeft het best moeilijk gehad met zich aan te passen aan de nieuwe context. Ik heb hem nooit enthousiaster weten thuis komen dan de dag waarop jullie het game met zijn klas speelden. Want jaaaaaa, ze waren in hun missie geslaagd. Sinds die dag is hij met andere ogen naar z’n klasgenoten gaan kijken; in plaats van een klas waarin het soms wat vreemd vertoeven is omdat iedereen er eigen zorgnoden heeft, is het een team geworden dat slaagt in een missie. Mijn moederhart zwol die dag nog wat aan. Heel veel dank!! Kaat, mama van Klaas”
%d bloggers liken dit: