Bouwen voor kwetsbare groepen

Escape room voor school drop-outs (2019-2021)

Sinds 2017 ontvangen we af en toe jongeren die strafbare feiten gepleegd hebben in onze escape room. Ze komen spelen als deel van een leertraject opgelegd door de jeugdrechter.

We observeren hun spel en geven hen daarna feedback. We merken dat deze jongeren heel snel afhaken, vanuit angst om te falen of om gezichtsverlies te lijden. Sommige jongeren spelen wel, maar durven geen enkel idee tot uitvoering brengen.

In samenwerking met studenten van de opleiding Orthopedagogie van HoGent ontwikkelen we een spel voor jongeren met een laag zelfbeeld.

In deze escape room leggen we de drempel heel erg laag in het begin, zodat jongeren doorheen het spel vertrouwen opbouwen in hun kunnen. Succes is de sleutel voor meer succes. Elke keer dat het lukt om iets te vinden of iets open te krijgen, geeft dit een boost aan de jongeren. Het voorgaande succes geeft hen het vertrouwen om op het spoor van een atypische idee door te werken. Hun creative confidence groeit in de loop van het spel.

Project in samenwerking met HoGent

%d bloggers liken dit: